home
contact
offerte aanvraag
sitemap
terug
ThéfAPP demonstratie

Het test-oppervlak bij beide filmpjes is een betonnen vangrail, ons toegestuurd door de firma Haitsma Beton. De filmpjes zijn opgenomen in een ruimte met een temperatuur van 20°.

Behandeld met een aangepast versie van ThéfAPP.
Waargenomen krimping van de druppel is vanwege verdamping.
Deze verdamping is vastgesteld op 0,12 microliter per seconde op 20°.
Onze meting wijst uit dat we een initïele hoek van 138 graden zien.
Dit wordt berekend aan beide kanten van de druppel en dan gemiddeld.
Filmpje bestaat uit 60 frames op genomen over een periode van 10 minuten.
De tijd voor het plaatsten van de druppel is hier niet inbegrepen.
   Onbehandelde steen.
Waargenomen krimping van de druppel is verdamping én absorptie.
Deze verdamping is vastgesteld op 0,12 microliter per seconde op 20°.
Onze meting wijst uit dat we een initïele hoek van 33 graden zien.
Dit wordt berekend aan beide kanten van de druppel en dan gemiddeld.
Filmpje bestaat uit 60 frames op genomen over een periode van 5 minuten.
De tijd voor het plaatsten van de druppel is hier niet inbegrepen.
Te zien is dat na ongeveer 4 minuten de druppel geheel geabsorbeerd is in het oppervlak.