home
contact
offerte aanvraag
sitemap
terug
ThéfAPP®

Omschrijving

Preventieve permanente impregnering, speciaal ontwikkeld voor mechanisch belaste ondergronden zoals vloeren. samengesteld op basis van fluorgebonden acrylcopolymeren op basis van de meest actuele kennis van nanotechnologie.
Het product dringt diep in de poriën en verlaagt de oppervlaktespanning tot < 10 mN/m. Stoffen met een hogere mN/m-waarde, als water, vetten, oliën, verven, harsen en kunststoffen verkrijgen geen hechting meer en kunnen worden verwijderd volgens onderstaande omschrijving.
Één component;
Oplosmiddel: water.

Toepassingsgebied

Toepassing op alle verticale en horizontale poreuze minerale bouwstoffen, zowel binnen als buiten voor daken, gevels en vloeren. Bijvoorbeeld op beton, alle natuursteen, klinkers, baksteen, tegels, terracotta, kalkhoudende pleisterlagen, mortel, gips, asfalt en kunststeen, en alle overige minerale poreuze bouwstoffen. Met kleuren behandelde oppervlakken moeten absorberend zijn.

Voornaamste kenmerken

Een hoogst effectieve en permanente bescherming tegen hechting van verontreinigingen, beschermt tegen UV-stralen, vergemakkelijkt het verwijderen van kauwgom, mossen, algen en korstmossen en verhindert dat vetten en (honden)-urine in de ondergrond dringen. ThéfAPP is na uitharding:

  • visueel niet waarneembaar op een behandelde oppervlakte
  • waterdampdoorlaatbaar (ademend van binnenuit)
  • reuk en kleurloos
  • vergeeld niet t.g.v. zonbestraling
  • onontvlambaar en geeft geen schadelijke gassen af bij brand.

Basisgegevens

Algemene omschrijving:
Transparante en reukloze vloeistof van lage viscositeit.
Kookpunt:
100 °C
Droogtijd (ca. 20°C., 65% l.v.):
Na circa 24 uur is het beschermingssysteem reeds functio¬neel. Optimale bescherming: na 7 dagen uithardingstijd.

Conditie ondergrond

Te behandelen ondergronden dienen vrij te zijn van stof en vuil. ThéfAPP kan zowel op een droge als op en licht vochtige ondergrond worden verwerkt.

Applicatie

Met behulp van en luchtloos of met een lagedrukpistool, alsook bij kleine oppervlakken met een kwast, opbrengen tot de ondergrond verzadigd is.
ThéfAPP kan na het opbrengen en drogen niet meer verwijderd worden. De niet te behandelen vlakken dienen zorgvuldig afgedekt te worden. Om een optimale beschermende werking te bereiken, moet overtollig product volledig worden verwijderd. Dit is vooral buitengewoon belangrijk bij gebruik op horizontale oppervlakken.

Verwerkingstemperatuur

Minimaal 5°C. ThéfAPP kan niet worden verwerkt bij regen en vorst.

Reinigingsmiddel voor verwerkingsapparatuur

Water.

Veiligheidsmaatregelen

In vochtige toestand kan het product met een doek worden verwijderd van abusievelijk geraakte vlakken, zoals beglazing of kozijnen. Ditzelfde geldt voor de huid of kleding.


naar boven